Woonhuizen · Atelier Roland Holst - Aachtmaal

Het atelier is op het landgoed De Buisse Heide ontworpen door Margaret Kropholler in Expressionistische Amsterdamse School stijl. Het is in 1919 gebouwd in opdracht van Richard Roland Holst.
Om ontwikkelingen in de toekomst te kunnen toetsen op de wenselijkheid uit cultuurhistorisch oogpunt, bestond de behoefte aan een (bouwhistorische) vastlegging van de huidige situatie en daaruit voortvloeiend een waardestellend oordeel per bouwdeel te formuleren.

opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten
periode: 2008

Terug naar Woonhuizen