Advisering

Advisering op het gebied van cultureel erfgoed is zeer divers.

Dit kan zijn een losse vraag van een monumenteneigenaar, of het beoordelen van geschillen bij de uitvoering van werkzaamheden.

Daarnaast verrichten wij ook bouw gerelateerd forensisch onderzoek, waarvan de uitkomsten bruikbaar zijn in bijvoorbeeld geschillen voor het gerecht of bij mediation.