Meerjarenonderhoud

De opstelling van een meerjaren (6 – 10 jaar) onderhoudsplan stimuleert de eigenaar / gebruiker tot het periodiek (jaarlijks) uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van het gebouw.

De planmatige aanpak staat borg voor een goede onderlinge afstemming van de verschillende werkzaamheden, waardoor een kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

Voor objecten met een rijksmonumentale status anders dan woonhuizen worden voor een 6-jarige periode meerjaren onderhoudsplannen in het kader van de Brim-regeling opgesteld.

Na subsidietoekenning wordt de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan desgewenst aanbesteed, begeleid en opgeleverd.