Groen Steunbeer

Monumenten en energiezuinigheid worden niet altijd in één zin genoemd. Vaak is het lastig (maar zeker niet onmogelijk) om de energiezuinigheid van het monument, binnen redelijke grenzen van te investeren middelen, optimaal te krijgen.

Toch hebben wij goede ervaringen opgedaan met het introduceren van energiebesparende maatregelen en de toepassing van alternatieve energieopwekking.

Aanpak van het laaghangend fruit (bijvoorbeeld kierdichting, maar ook het creëren van een tochtportaal en optimaliseren van bestaande installaties) is vaak met relatief geringe investering goede resultaten te bereiken.

Een stapje ambitieuzer is het isoleren van vloeren, wanden, vensters en daken. Maar ook daar zijn goede oplossingen denkbaar.

Hoe vochtiger het pand, hoe slechter de energiezuinigheid. Op dat terrein bestaat een range van simpele tot zeer vernuftige systemen waardoor het pand beter droogt en vanzelf een beter binnenklimaat ontstaat.

Interessant wordt het toepassen van alternatieve energieopwekking. Zo hebben wij voor meerdere verdedigingswerken met succes geothermische installaties toegevoegd, die op basis van grond- of luchtwarmte de gewenste verwarming (en daarmee een optimalisering van de gebruiksmogelijkheden) kon realiseren.

Kortom ook bij monumenten is energiezuinigheid te verbeteren. Wij adviseren u daar graag in.