Subsidies en fondsenwerving

Ons bureau is bekend met alle subsidieregelingen op het gebied van cultureel erfgoed en kan daarvoor de benodigde aanvraag-dossiers verzorgen.

Daarnaast kunnen voor specifieke doelgroepen ook fondsenwervings- en crowd-funding projecten worden opgezet en uitgevoerd.