Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorische verkenning respectievelijk - onderzoek wordt uitgevoerd alvorens tot opstelling van een restauratieplan over te gaan. De uitkomsten van het onderzoek vormen een van de randvoorwaarden voor de opstelling van het restauratieplan.

Voor alle door ons bureau opgestelde restauratie- of herbestemmingsplannen wordt vooraf een bouwhistorische verkenning respectievelijk - onderzoek uitgevoerd.