Molens · Visualisatie molenlocaties De Hooge Boezem - Haastrecht

De Hooge Boezem was een polder waarin met uiteindelijk zeven molens (wip en bovenkruier) het water van de Vlist opgevoerd werd om met lage waterstand in de aangrenzende Hollandse IJssel te kunnen lozen. Toen in de 19e eeuw een stoomgemaal het water direct vanuit de Vlist in de IJssel bracht, zijn de molens op de Zesde Molen na afgebroken. De molenlocaties tonen zich in het landschap als verbreding van de Vlistdijk.

In het kader van de herontwikkeling (natuur en toerisme) van het gebied is een plan opgesteld om de molenlocaties te visualiseren aan de hand van thema’s als wind, water, peilhoogte ed.

Het plan wacht op realisatie.

opdrachtgever: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
periode: 2006

Terug naar Molens