Woonhuizen · Tol 8 - Schoonhoven

Ter onderbouwing van een door een collega opgesteld restauratieplan is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. De daaruit voortkomende aanbevelingen zijn onderdeel geworden van de verdere planvorming.

opdrachtgever: particulier
periode: 2004

Terug naar Woonhuizen