Woonhuizen · Tilburgsebaan 5 - Oosterhout

Ten behoeve van de verkoop is een waardestellend onderzoek uitgevoerd. Het rapport en de daaraan toegevoegde restauratieadviezen zijn als dwingende voorwaarden aan het verkoopdossier toegevoegd.
opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten
periode: 2009

Terug naar Woonhuizen