Woonhuizen · Sluiswachterswoningen - Benedensas

Restauratie van een dubbele woning uit 1838/1910. Ten gevolge van een slechte fundering en door aantasting door vocht en zwam verkeerden de huizen in een ernstig vervallen staat. Een deel van beide huizen is na de ingrijpende restauratie in gebruik genomen als kantoor en milieu-educatiecentrum.

opdrachtgever : Vereniging Natuurmonumenten
datum : 1991 - 1993

Terug naar Woonhuizen