Religieus erfgoed · NH St.Odolphuskerk te Meliskerke

Als gevolg van het samengaan in de Protestantse Kerk in Nederland, ontstond bij de kerkgemeenschap behoefte aan één kerkgebouw met voldoende ruimte voor alle gemeenteleden. Daarvoor is het oorspronkelijk middeleeuwse rijksmonument voorzien van een uitbreiding waardoor de capaciteit is verdubbeld en tevens een kinderkerk en voorzieningen zijn gerealiseerd.

opdrachtgever: NH gemeente Meliskerke - Biggekerke
periode: 2006-2012

Terug naar Religieus erfgoed