Religieus erfgoed · NH-Kerk en toren te Maasland

NH-Kerk en toren te Maasland

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN
College van Kerkrentmeesters en de gemeente Midden-Delfland
2010
Voor dit rijksmonument is een meerjarenonderhoudsplan (PIP-plan) opgesteld om subsidie te verkrijgen in het kader van de rijkssubsidieregeling Brim. Op basis van het plan zal in 6 jaren structureel onderhoud worden uitgevoerd.

Terug naar Religieus erfgoed