Kastelen ` Landhuizen · Kasteelcomplex Genhoes - Schin-op-Geul

Ten behoeve van het uit te voeren onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor het kasteel met bijgebouwen en tuinelementen. Na een volledige cascorestauratie in 2006 wordt periodiek op basis van het plan onderhoud uitgevoerd.

opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten
periode: 2006 - heden