Groen erfgoed · Lillo-fort - Antwerpen

In samenwerking met Valtos BV en Copijn BV is een ontwerp gemaakt voor de inpassing van de zogenaamde Sigma-dijk rond het gefortificeerde stadje Lillo. Daarbij is inspiratie gevonden bij het tracé van de oorspronkelijke verdedigingswerken. Onderdeel van de plannen is een natuurcompensatie met een schorrengebied ter plaatse van het naast Lillo gelegen zanddepot.

opdrachtgever: Vlaams Gewest – Dienst Zeeschelde
periode: 2000 - 2003

Terug naar Groen erfgoed