Divers · Gebouwbeheer van objecten van Vereniging Natuurmonumenten

Voor alle ruim 500 objecten in de Provincies Noord-Brabant en Limburg zijn na bouwtechnische opname meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Het jaarlijks beschikbare budget wordt op basis hiervan door ons bureau toegewezen, waarna de werkzaamheden worden aanbesteed en na opdracht uitgevoerd.

opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten
periode: 2005 - heden

Terug naar Projecten Divers